RAZPIS KADROVSKIH ŠTIPENDIJ

Vloge sprejemamo celo leto:

Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj,

po elektronski pošti zaposlovanje@perutnina.eu,

ali osebno v kadrovski službi.

Za vse informacije lahko pokličete na 02 749 0 162 ali 02 749 0 233.

03 FB kadrovske stipendije

 

Dijaki in študenti, naši bodoči štipendisti, v času štipendiranja vam zraven štipendije omogočamo opravljanje obvezne delovne prakse. Prav tako omogočamo izdelavo seminarskih in diplomskih nalog pod mentorstvom naših zaposlenih.

35 KADROVSKIH ŠTIPENDIJ PERUTNINE PTUJ

 

Perutnina Ptuj d.d.

5 x mesar

7 x Elektrotehnik

6 x Strojnik

2 x Mehatronik

2 x Električar

3 x Kmetijski tehnik

4 x Živilski tehnik

 

PP MI Zalog d.o.o.

2 x Živilski tehnik

2 x Mesar

1 x Mehatronik

1 x Inženir elektro tehnike

 

Zgodovina Perutnine Ptuj sega v leto 1905. Perutnina Ptuj je najpomembnejša specializirana mesno predelovalna korporacija v JV Evropi. Po naših živilih vsak dan posega več kot 2 milijona potrošnikov. Njihov krog in zadovoljstvo pa nenehno rasteta. Zaposlujemo več kot 3500 sodelavcev in sodelavk. Smo najpomembnejše agroživilsko podjetje v Sloveniji; obdelujemo 4 tisoč hektarov polj in implementiramo sodobne metode sonaravnega kmetovanja. Z nami sodeluje več kot 500 kooperantov.