OBVESTILO, 29. 7. 2020

Odpoklic izdelka 

Dne 28. julija 2020 smo bili s strani Urada za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin obveščeni, da je bila v mesnem pripravku PP Piknik FIT NABODALCA 400 g, serije (LOT) 1201863913 z rokom uporabe do 29. 7. 2020, ugotovljena prisotnost salmonele.

 V vzorcu je bila ugotovljena prisotnost bakterije salmonela. Ob pravilnem rokovanju z živilom (preprečevanje navzkrižne kontaminacije) in z ustrezno termično obdelavo živilo tako ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi. Navodilo o toplotni obdelavi je navedeno tudi na deklaraciji izdelka.

 Piknik izdelki fit nabodalca