Pravila in pogoji nagradne igre "PIKNIK V SPAR-u"

NAGRAJENCI IN NAGRAJENKE

Strokovna komisija organizatorja je 11. junija 2018 na sedežu podjetja izžrebala nagrajence:

20 prejemnikov namiznega žara

30 prejemnikov Piknik odejice

50 prejemnikov loparčkov

Preglejte seznam in morda se najdete med srečneži:

  20 nagrajencev - mini namizni žar  
  Ime in priimek Naslov
1 Nataša Valentinčič Pot na brod 8, 1433 Radeče
2 Anja Žagar Smrje 2, 6255 Prem
3 Mojca Humljan Seidlova 64, 8000 Novo mesto
4 Barbara Smiljan Osojnikova c. 21, 2250 Ptuj
5 Mihael Krštinc Finžgarjeva ulica 20, 8000 Novo mesto
6 Saša Stopar Badovinčeva 18, 3270 Laško
7 Mark Avbelj Dragomerlj 71, 1230 Domžale 
8 Drago Ulčnik Podsreda 63, 3257 Podsreda
9 Vladimira Babosek Kraigherjeva ulica 27, 2250 Ptuj
10 Mateja Serdinšek Betlehem Pot za Brdom 12a, 1000 Ljubljana
11 Karmen Jeraj Glavni trg 8, 1234 Mengeš
12 Barbara Lipold Slomškova 6, 1290 Grosuplje
13 Alma Vranac Cesta Dolomitskega odreda 41, 1000 Ljubljana
14 Jože Bračko Hrenca 3, 2229 Malečnik
15 Tanja Rajh Stara nova vas 68b, 9242 Križevci
16 Suzana Humljan Muljava 35, 1295 Ivančna Gorica
17 Jurij Kavčič Lahonci 55, 2259 Ivanjkovci
18 Valerija Babosek Placar 47, 2253 Destrnik
19 Ajda Kristovič Ormoška c. 134, 2250 Ptuj
20 Tian Šibila Pobrežje 45, 2284 Videm pri Ptuju

 

30 nagrajencev - Piknik odejica                                                                                                             
  Ime in priimek Naslov
1 Marjan Oderlap Žerjav 43b, 2393 Črna na Koroškem
2 Franci Kržišnik Setnik 31, 1355 Polhov Gradec
3 Rok Klemenčič Sela pri Jugorju 7, 8331 Suhor
4 Luka Urbančič Sedlašek 5, 2286 Podlehnik
5 Tanja Valenčak Kamnogoriška 51, 1000 Ljubljana
6 Aljaž Žmavc Nasipna ulica 116, 2000 Maribor
7 Vanesa Horvat Ilič Dolga ulica 176, 9220 Lendava
8 Martina Kolman Mestni vrh 25, 8290 Sevnica
9 Žan Gider Petanjci 16b, 9251 Tišina
10 Nadježda Glavina Bošamarin 19, 6000 Koper
11 Lilijana Žižmond Bilje 76, 5292 Renče
12 Sonja Sešel Guček Višnja vas 10a, 3212 Vojnik
13 Tomaž Mikuž Ulica Mirka Pirca 7, 6210 Sežana
14 Marko Jagodič Jegriče 43, 1217 Vodice
15 Zdenka Zdešar Jamova cesta 56, 1000 Ljubljana
16 Drago Kolarič Cesta 8. Avgusta 3, 2250 Ptuj
17 Bernarda Grah Gubčeva ulica 6, 2380 Slovenj G
18 Metka Kristovič Spuhlja 38, 2250 Ptuj
19 Vladimir Pirmanšek Malgajeva 4, 3320 Velenje
20 Jože Bele Stari Ljuben 20, 8323 Uršna sela
21 Robert Repnik Nova gora nad Slovensko Bistrico 73, 2310 Slovenska Bistrica
22 Helena Golobič Gotna vas 22, 8000 Novo mesto
23 Silva Najžar Vrazova 6, 2270 Ormož
24 Marija Pohar Viška cesta 67, 1111 Ljubljana
25 Marija Ošina Obrtniška cesta 7, 3214 Zreče
26 Žaneta Jerkič Pot na Polje 6, 4290 Tržič
27 Mojca Tesovnik Tesovnikova 26, 1000 Ljubljana
28 Magda Majec Kolk 5a, 1410 Zagorje
29 Duška Živič Linhartova 92, 1000 Ljubljana
30 Kristina Fon Voglje Krožna pot 33, 4208 Šenčur

 

  50 nagrajencev - LOPARČKI                                                         
  Ime in priimek Naslov
1 Krapež Aleš Stojnci 53, 2281 Markovci pri Ptuju
2 Metka Kristovič Spuhlja 38, 2250 Ptuj
3 Frančiška Kolman Mestni vrh 25, 8290 Sevnica
4 Tamara Šnepf Smetanova 29, 2000 Maribor
5 Marjeta Koželj Vrh pri Šentjerneju 15, 8310 Šentjernej
6 Šibila Timotej Dornava 1a, 2252 Dornava
7 Ksenja Čurin Ponikva 40, 3232 Ponikva
8 Sandra Mrlak Delavska 2, 4226 Žiri
9 Ines Čeligoj Pregelj Podraga 46a, 5272 Podnanos
10 Sonja Bermanec Brilejeva ulica 8, 1000 Ljubljana
11 Maja Milošič Spuhlja 38, 2250 Ptuj
12 Zorko Kenda Trg E- Kardelja 5, 5000 Nova Gorica
13 Emil Lapornik Trg na stavbah 14, 1270 Litija
14 Miha Karlovšek Topniška 45, 1000 Ljubljana
15 Leila Gracia Iskrenovič Mesarska c. 34, 1000 Ljubljana
16 Helena Zvonarek Jovanovič Brilejeva ulica 16, 1000 Ljubljana
17 Adrijana Kenda Trg E- Kardelja 5, 5000 Nova Gorica
18 Petra Munda Sobetinci 16, 2281 Markovci
19 Lidija Mori Podvelka 26, 2363 Podvelka
20 Tjaša Raztresen Topolovci 2b, 9261 Cankova
21 Domen Grozde Šuligojeva c. 11, 1293 Šmarje sap
22 Jožica Forštnarič Borovci 54, 2281 Markovci
23 Samir Kovačević Prešernova ulica 4, 4240 Radovljica
24 Veronika Vidergar Ulica sol.4 Litija, 1270 Litija
25 Aleksandra Podvršnik Vojkova ulica 8, 3000 Ljubljana
26 Pina Belina Prekorje 15, 3211 Škofja vas
27 Ksenija Vodopivec Cesta na Lahomšek 8, 3270 Laško
28 Melita Rožman Zdole 39, 8272 Zdole
29 Nataša Kralj Finžgarjeva 15, 4248 Lesce
30 Amina Osmić Tržaška 22, 2000 Maribor
31 Ratajc Sabina Ul. Svobode 12, 2204 Miklavž na Dravskem polju
32 Lidija Bajt Ulica Mirka Pivca 7, 6210 Sežana
33 Boštjan Oblak Cesta Dolomitskega odreda 37, 1358 Log pri Brezovici
34 Bojan Pintarič Sejanci 9b, 2258 Sveti Tomaž
35 Mateja Cerjak Skrovnik 7, 8295 Tržišče
36 Petra Pondrk Polje c. XXVI/5c, 1260 Ljubljana Polje
37 Ana Štepic Adamičeva 1b, 1290 Grosuplje
38 Jakob Maj Hribar Ul. Kamniškega bataljona 15, 1236 Trzin
39 Robert Bregar Vidmarjeva 17, 8000 Novo mesto
40 Erna Ribnikar Turiška vas 24, 2383 Šmartno pri Slovenskih goricah
41 Daniel Sebastian Stepišnik Obrtne cesta 15, 3000 Celje
42 Karmen Kapel Jelenčeva ulica 28, 4000 Kranj
43 Beg Petra Podrečje 55, 1230 Domžale
44 Mateja Podbevšek Vir Kuharjeva 1, 1230 Domžale
45 Marija Kristovič Borovci 27, 2281 Markovci
46 Aleksander Berlič Trajanova ulica 14, 2251 Ptuj
47 Sara Ramovič Nanoška 5, 1000 Ljubljana
48 Barbara Drenik Slavica Gruma 36, 8000 Novo mesto
49 Simona Mušic Besnica 42, 1000 Ljubljana
50 Erik Toplak Placar 47, 2253 Destrnik

 

 

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »PIKNIK v SPAR-u« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Perutnina Ptuj d. d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: organizator).

 

2. Cilj nagradne igre

Cilj nagradne igre je pospeševanje prodaje vseh piknik izdelkov Perutnine Ptuj.

 

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 13 let, ki izpolnijo nalogo, kot je določeno v 4. členu.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre.

Nakup kateregakoli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

4. Način sodelovanja in potek nagradne igre

    • Potrošnik v nagradni igri sodeluje tako, da zbere tri nagradne kupone, ki jih najde na piknik izdelkih Perutnine Ptuj in jih v kuverti, skupaj s svojimi podatki (ime in priimek, naslov, poštno številko in kraj ter telefonsko številko) pošljite na Perutnina Ptuj d.d., Marketing, Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, do 8.6.2018.
    • Potrošnik lahko v nagradni igri sodeluje tudi tako, da si natisne nagradni kupon
      • Piknik Nagradna igra kupon
    • na njega zapiše EAN kode treh piknik izdelkov Perutnine Ptuj ter svoje podatke (ime in priimek, naslov, poštno številko in kraj, telefonsko številko ter svoj podpis) ter vse skupaj pošlje na naslov: Perutnina Ptuj d.d., Marketing, Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, do 8.6.2018.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

5. Obseg nagradne igre

  • Čas izvedbe: 3. maj do 31. maj 2018. Nagradno žrebanje bo 11.6.2018 na sedežu podjetja Perutnina Ptuj d.d., Marketing, Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj

 

6. Nagradni sklad:

- 20 x mini žar

- 30 x piknik odeja

- 50 x loparčki z žogico

Nagrade bomo izžrebali med prejetimi nagradnimi kuponi, do 8.6.2018, na sedežu Perutnine Ptuj d.d.

 

Nagrajence bomo o prejemu nagrade obvestili. Objavljeni bodo na tej strani. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade več ne bo upravičen.


Vsak uporabnik lahko prejme le eno nagrado. Kot uporabnik se razume fizična oseba s podatki: ime, priimek, letnica rojstva in poštna številka. To pomeni, da lahko en uporabnik odda več komentarjev, vendar bo nagrajen samo enkrat. Nagrade ni mogoče zamenjati ali zahtevati njene denarne protivrednosti. V primeru, da v sodeluje mladoletna oseba, mora za prevzem nagrade priložiti še soglasje starša ali skrbnika.

 

7. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencu/nagrajenki

Organizator nagradne igre bo določil, obvestil in objavil nagrajenca za zadnjo nagradno vprašanje, ki jih bo izbrala strokovna žirija organizatorja


Seznam nagrajencev z imenom in priimkom bo objavljen na tej strani in v komentarjih pod nagradno Facebook objavo. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri ter z objavo navedenih podatkov v komentarjih pod objavo izrecno in nepreklicno strinjajo.

Nagrajenca bo organizator nagradne igre obvestil prek komentarja pod nagradno Facebook objavo, v kateri je uporabnik oddal svoj komentar.

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

 

8. Prevzem nagrade

Organizator nagrade pošlje nagrajencem po pošti.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli, če:

• nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
• se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
• nagrajenec posreduje napačne podatke,
• nagrajenec nagrade ne prevzame do izteka roka za prevzem nagrade.

 

9. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

• nedelovanje spletnega profila, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega profila,
• kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
• kakršnekoli posledice ob uporabi nagrad.

 

10. Obveznosti nagrajencev glede prevzema glavne nagrade

Če nagrajenec (izbran z žrebom) ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali nagrade ne prevzame v roku 14 dni od datuma žrebanja, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti je organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti iz naslova predmetnega žrebanja. Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado za katerikoli drug namen. Če nagrajenec v 5. dneh po pozivu ne posreduje svojih podatkov, se mu nagrada ne podeli.

 

11. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s tem, 11. členom ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o izdelkih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih ter drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

Udeleženec nagradne igre, ali njegov zakoniti zastopnik, lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti; z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov info@perutnina-ptuj.si. Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti ta pravila štejejo za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, ali v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

 

12. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu http://www.perutnina.si/ ter vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

 

13. Ostale določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav v nagradno igro. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu http://www.perutnina.si/. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati 26. aprila 2018.

 

Organizator nagradne igre: Perutnina Ptuj d.d.